IMG 4109Als schoolteam werken wij hard om het onderwijsleerproces goed te laten verlopen. We proberen hoge opbrengsten te realiseren door opbrengstgericht te werken. Ons leerlingvolgsysteem van Cito levert ons twee keer per jaar actuele informatie op over de beheersingsniveaus van de kinderen, de groep en de hele school. We kunnen de groei meten die de kinderen individueel en op groepsniveau hebben doorgemaakt. Bij het signaleren van knelpunten kunnen we gelijk handelen en ook weer nieuwe doelen stellen.

Als je alleen zou kijken naar opbrengsten, resultaten en cijfers doe je het onderwijs te kort. Je moet ook rekening houden met de capaciteiten van de leerling en zijn achtergrond. En ook moet je kijken naar het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkracht. Dat een leerling met een lage intelligentie door al die extra hulp van de groepsleerkracht toch een mooie groei in zijn ontwikkelingslijn laat zien zie je niet terug in de gemiddelden. Er zit vaak een verhaal achter de cijfers. En onderwijs is meer dan cijfers.

Ook sfeer, pedagogisch klimaat, didactisch handelen e.d. vinden wij op school zeer belangrijk. Om dit te meten gebruiken we de kwaliteitskaarten waarin alle belangrijke gebieden voor het onderwijs worden gemeten.