school foto

De School

De Kuyperschool ligt in het centrum van Andijk. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 2 tot en met 12 jaar die verdeeld zijn over 10 groepen.

De school groeit (2019) en gezien de lange termijn prognoses blijft deze groei de komende 5 jaar bestaan.
Het is een bijzonder gebouw waarbij de lokalen rond twee gemeenschapsruimtes gesitueerd zijn. Deze ruimtes worden intensief gebruikt voor spel, werk en vieringen.
In de gemeenschapsruimte van groep 4 t/m 8 is een uitgebreide bibliotheek te vinden met nieuwe en moderne leesboeken. Uiteraard beschikken we over een speellokaal waar vooral de jongste kinderen spelen en bewegen.

Identiteit

Onze school is een Prot. Chr. Basisschool en wil een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. We werken aan een sfeer waarin gezamenlijkheid, spontaniteit, betrokkenheid, oprechtheid, gevoelens en respect voor anderen een plaats hebben. Hierbij laten we ons inspireren door normen en waarden uit de Bijbel.

 

2-762d231f8aa6429f8d139b983f115b0f.JPGVreedzame School en Positive Behavior Support (PBS)

Wij willen een klimaat op school waarin iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat en waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt. Wij hanteren daarvoor het programma van de Vreedzame School. Bij de Vreedzame school leren kinderen hoe conflicten op een vreedzame en zelfstandige wijze kunnen worden opgelost. Daar is veel voor nodig: inzicht in wat conflicten zijn, wat win-win oplossingen zijn, wat een misverstand is, hoe je je in het gezichtspunt van een ander kunt verplaatsen, hoe je met gevoelens van boosheid omgaat in een conflict enz. Op school zijn we aan het werk met werkvormen waarbij kinderen positief gedrag gaan vertonen. Zo worden er in de klas veel "opstekers" gegeven. De vreedzame school bevordert een positief leerklimaat in de school. Naast dit programma hanteren wij de regels van PBS.
PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan.

De kleutergroepen

In de kleutergroepen neemt spel een belangrijke plaats in. Jonge kinderen raken in het spel een stuk energie kwijt en doen spelenderwijs veel ervaringen op. Op school wordt binnen of buiten gespeeld afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij mooi weer spelen de kinderen op het plein met buitenspelmateriaal en bij slecht weer worden er gymlessen of spellessen gegeven in het speellokaal. Het spelelement zit ook in andere activiteiten verwerkt zoals spelen in de poppenhoek, de bouwhoek, de leeshoek en de ontwikkelingsmaterialen die de kinderen zelf kunnen kiezen uit de kast. In kleine instructiegroepjes worden in de kring voorbereidende reken- en taalspelletjes gedaan die nodig zijn bij het leren lezen en rekenen in groep 3.

Vanaf Groep 3

Vanaf groep 3 krijgen kinderen op verschillende manieren instructie voor rekenen, taal, spelling, lezen en schrijven aangeboden. Het verwerken van de instructie doen de kinderen zelfstandig. Niet alle kinderen zullen precies dezelfde leerstof doorwerken. Het ene kind werkt sneller dan het andere en soms heeft een kind meer hulp nodig dan een klasgenoot. Naast de verplichte taken kunnen kinderen werken aan zinvolle keuzeopdrachten. Er wordt veel gewerkt met zelfcorrigerende materialen. De kinderen krijgen zo snel te zien of ze het goed gedaan hebben en kunnen zichzelf verbeteren als dat nodig is. Fouten/vergissingen zijn er om van te leren! Naast alle basisvakken is er ook veel aandacht voor wereldoriëntatie, beeldende vorming, drama, muziek en bewegingsonderwijs. Bij deze vakken wordt samenwerking gestimuleerd. Ieder schooljaar houden we een groot project dat door de hele school wordt uitgevoerd. Het onderwerp ligt altijd in de belangstellingswereld van de kinderen. Tijdens een project proberen we zoveel mogelijk activiteiten rond het thema te organiseren. Dat kunnen bezoeken aan instellingen zijn of juist bezoeken van instellingen op school. Aan het eind van het project proberen we tot een feestelijke afsluiting in de vorm van een presentatie te komen.

2-72c3d4d506a346358d0fc971e58c7989.JPG

ICT

Wij gebruiken op school Snappet in groep 5 t/m 8. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets. Kinderen maken opgaven voor taal en rekenen op de tablet die vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboekjes. Kinderen krijgen gelijk feedback over de gemaakte opgaven en krijgen een aanbod op hun eigen niveau. Kinderen zijn beter gemotiveerd en kunnen langer geconcentreerd werken.
Daarnaast zetten wij Chromebooks in voor alle groepen. Een Chromebook is eigenlijk een laptop maar dan volledig webbased. Dat betekent dat kinderen gebruik kunnen maken van een breed scala aan online apps die gericht zijn op het onderwijs.

Zorg Voor Uw Kind

Op school is er een interne begeleider aanwezig die de ontwikkeling van de kinderen tijdens hun schoolloopbaan goed in de gaten houdt. Twee keer per jaar wordt er een aantal genormeerde toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn niet aan een methode gebonden en zo houden we een objectief beeld van de leerresultaten van onze leerlingen. Ook kunnen we op deze manier de vooruitgang van uw kind beoordelen. Zo krijgt ieder kind die zorg die bij zijn/haar ontwikkeling past.

Tot Slot

De Kuyperschool is sinds 1 januari 2004 aangesloten bij de stichting Kopwerk (Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland). Bij de Stichting Kopwerk zijn 24 scholen aangesloten. Meer informatie kunt u vinden op www.kopwerk.nl.
Om inspraak te hebben in de gang van zaken op school is het mogelijk dat u zich verkiesbaar stelt voor de medezeggenschapsraad (MR). Op school hebben we ook een actieve oudercommissie die zich bezighoudt met het helpen organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, fancy fair, sportdag en het 'laatste schooldag feest'.

Nieuwsgierig Geworden?

Vragen over de inhoud, of wilt u de school bekijken dan kunt u altijd bij ons terecht! We vinden het plezierig als u van te voren een afspraak maakt met de directie zodat we alle tijd voor u hebben.

Met vriendelijke groet

Directie

Komt u ook een keer bij ons kijken? U bent van harte welkom!

Dr. A Kuyperschool

Locatie

Buttervin 1

1619 DB Andijk

Telefoon

0228-592983

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail 2

Dr. A. Kuyperschool

mail 3

@kuyperandijk