Wij zijn met groep 1/2b Sint Maarten liedjes gaan zingen in Sorghvliet.